Ako na to?

Potrebné dokumenty k prijatiu do Spoločnosti katolíckeho apoštolátu:

  • žiadosť o prijatie (napísaná vlastnoručne a podpísaná)
  • životopis (napísaný vlastnoručne a podpísaný)
  • rodný list
  • krstný a birmovný list
  • posudok (stanovisko) miestneho farára
  • maturitné vysvedčenie (kandidáti na kňazov)
  • potvrdenie o zdravotnom stave
  • dve fotografie

Kandidátov k pallotínom prijíma:

Vyšší Predstavený
Provincie Krista Kráľa
Spoločnosti katolíckeho apoštolátu
ul. Skaryszewska 12
03 – 802 Warszawa 4
Poľsko