Archív stránky

Prečo Boh povoláva?

Na začiatku je potrebné si povedať, že Ježiš volá (povoláva) nás predovšetkým k láske a k slobode. Láska, ako univerzálny pojem, teda tykajúci sa každého, patri do nášho života. Neexistuje človek, ktorý by povedal: nechcem byť milovaný, nechcem, aby si ma

Uverejnené v Nezaradené