Kto sme?


Spoločnosť katolíckeho apoštolátu je medzinárodným spoločenstvom kňazov a bratov, ktoré založil rímsky kňaz svätý Vincent Pallotti (1795-1850). Od zakladateľovho priezviska pochádza populárny názov: kňazi a bratia pallotíni. Oficiálny názov v latinskom jazyku znie: Societas Apostolatus Catholici. Prvé písmená latinského názvu tvoria skratku SAC, ktorú pallotíni používajú pri svojom priezvisku.

Spoločnosť bola založená v Ríme v roku 1835. V súčasnosti do Spoločnosti patrí viac ako 2 300 pallotínov na celom svete. Členovia Spoločnosti žijú vo vyše 300 lokálnych komunitách, ktoré sú na všetkých kontinentoch vo viac ako 40 krajinách. Pallotíni sa nachádzajú na 17. mieste spomedzi všetkých mužských reholí v Cirkvi.

Kňazi a bratia Spoločnosti pochádzajú z viac ako 40 národností. V komunikovaní v Spoločnosti sa používa sedem oficiálnych jazykov: taliansky, anglický, nemecký, portugalský, poľský, španielsky a francúzsky.

Do Spoločnosti patria kňazi a bratia, ktorí na celý život skladajú prísľuby čistoty, chudoby, poslušnosti, vytrvalosti, spoločenstva dobier a ducha služby.

Heslom Spoločnosti sú slová svätého apoštola Pavla: „Kristova láska nás poháňa“.

Patrónkou Spoločnosti je Mária, Kráľovná apoštolov.