Či sa to oplatí?

Jednoduchá otázka a jednoduchá odpoveď: samozrejmé, že sa oplatí!!! Pre seba a pre iných.

Boh tak poukladal skutočnosť svojho pôsobenia vo svete, že k tomu darovaniu Seba pozval samotného človeka. A stále pozýva. A bude pozývať. Keďže Boh povolal k existencii Cirkev, keďže prisľúbil, že tá Cirkev bude trvať, až On príde – to ja som spokojný, lebo tak bude. Lebo On je verný svojim prisľúbeniam.

Samozrejme je vidieť, že takzvaných povolaní je menej. Je to spojené s mnohými faktormi: kríza rodiny, otočenie fundamentálnych hodnôt hore nohami, demografia, občas negatívne svedectvo duchovných, boj proti Cirkvi, útok na dobré hodnoty, atď. Vidno v tom pôsobenie démona.

Pamätajme, že Boh je s nami, nie s démonmi. Boh je aj s tebou, ktorý čítaš tento text a rozmýšľaš nad kňazstvom, čí povolaním na rehoľného brata. Zastav sa na chvíľu, porozmýšľaj, a odpovedz sebe a Jemu, daj odpoveď celým svojim životom.