Koho Boh povoláva?

Tých, ktorých si predtým vybral.

„Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných ani veľa urodzených, ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných, čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval“.

(1 Kor 1, 26-28).

Prví, ktorých povolal Ježiš, boli ľudia jednoduchí. Väčšina z nich nevedela ani písať ani čítať. Ešte dlho po Nanebovstúpení boli plní ľudských nedostatkov, nezrovnalostí. Avšak to oni dali základ Cirkvi.

Ježiš ponuka cestu s Nim. Neprikazuje, len ponúka a volá. Idú tí, ktorí chcú ísť. Zároveň Ježiš hovorí, že nasledovať Ho, znamená nechať všetko a ešte niesť kríž. On o tom všetkom hovorí. Neskrýva, nezatajuje, že bude bolieť, že bude ťažko, že budú slzy, samota, falošné obvinenia, posmievanie sa, utrpenie. Za to všetko ponúka nám svoje Kráľovstvo! Navždy!