Prečo Boh povoláva?

Na začiatku je potrebné si povedať, že Ježiš volá (povoláva) nás predovšetkým k láske a k slobode. Láska, ako univerzálny pojem, teda tykajúci sa každého, patri do nášho života. Neexistuje človek, ktorý by povedal: nechcem byť milovaný, nechcem, aby si ma vážili… . Naopak. Každý potrebuje, aby si ho iní všimli, potrebuje čas na druhého, blízkosť s druhým človekom, potrebuje sa s niekým porozprávať. Teda môžeme povedať, že človek potrebuje to, čo láska vytvára.

Boh, ktorý je dobrý, ktorý je Láska – okrem dobra nevie dať nič iné, pretože potom On sám by bol nejakým rozporom, nezmyslom. Tu sa neguje tvrdenie, že Boh posiela na človeka zlo v podobe choroby, smrti alebo všeobecne nespravodlivosti. … Áno, dopúšťa niektoré smutné, alebo dokonca tragické epizódy, ale to nie je Jeho pomsta. Je to výsledok ľudskej chyby alebo zloby. Pán je potom oveľa bližšie nás, než by sa to nám mohlo zdať!

V tejto perspektíve je každý človek povolaný k tomu, aby miloval a bol milovaný úplne slobodným spôsobom, nie v egoistickom zmysle, ale v zmysle rozumenia lásky ako Božieho daru. S darčekmi to býva rôzne. Od ľudí môžeme dostať niečo, čo sa nám nepáči, niečo čo sklame naše očakávania. Môžeme dokonca (aj keď je to neslušné), odmietnuť prijatie darčeka. To, čo pochádza priamo z Božej milosti, nikdy nebude gýčom.