Juniorát (kandidáti na bratov)

Kandidáti na bratov končia noviciát prvými sľubmi a začínajú juniorát. Počas tejto doby prehlbujú svoj vzťah s Bohom a získavajú skúsenosti a poznatky k službe, ktorá nevyžaduje kňazské svätenie. Bratia pracujú v tlačiarni, sakristii, na vrátnici, ako záhradníci, katechéti, misionári, vedú rôzne skupiny v rámci apoštolátu pallotínov. Základná formácia bratov končí večnou profesiou.