Noviciát

Po postuláte, ktorý trvá približne mesiac, nasleduje noviciát. Je to čas pre poznanie a rozvoj svojho povolania. Kandidáti poznávajú život sv. Vincenta Pallottiho, Spoločnosť, jej prácu, spiritualitu a učia sa životu v komunite. Zvlášť dôležité je v tomto čase duchovné vedenie a prax modlitby, aby sa prebudila túžba po svätosti. Noviciát trvá dva roky. Prvý rok noviciátu prežívajú bohoslovci a tiež kandidáti na bratov spoločne. Ku koncu prvého roku noviciátu dostávajú habit (dlhý rehoľný odev).