Postulát

postulat01

Kandidáti do rehole pallotínov sa najprv zúčastňujú postulátu. Postulát je prvou oficiálnou etapou stretnutia so Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu. Je to čas určený k rozpoznaniu a uistenia ohľadom pallotínskeho povolania, tak, aby ho potom bolo možné realizovať vo vnútornej slobode.