Seminár (kandidáti na kňazov)

Kandidáti na kňazov sa pripravujú na svätenie v pallotínskom seminári pri Varšave. Príprava prebieha na troch úrovniach: formácia duchovná, osobnostná a intelektuálna. Cieľom duchovnej formácie je spojenie života so životom Ježiša Krista. Intelektuálna príprava zahŕňa štúdium filozofie (dva roky) a teológie (štyri roky). Počas seminára bohoslovci absolvujú prax, získavajú skúsenosti zo stretnutia s ľuďmi a tiež poznávajú sami seba vo svojom vzťahu k bohu a k človeku. Seminár trvá šesť rokov, ale počas seminára je niekoľko „zastávok“ na ceste ku kňazstvu. V treťom ročníku kandidáti prijímajú službu lektora, v štvrtom ročníku – akolytu. Na začiatku šiesteho ročníka sa koná slávnosť večných sľubov, po nej diakonské svätenie a v máji na konci šiesteho ročníka štúdia kňazské svätenie.